Krośnieńskie Przedsiebiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o.
Podpisanie sneksu zwiększającego zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I” PDF Drukuj Email

29 września 2014 r. Prezes Zarządu KPWK Sp. z o.o. Aleksander Kozłowski podpisał aneks nr 3 do umowy o dofinasowanie z dnia 8 marca 2012 r. Podpisanie aneksu miało miejsce w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

 

Aneks ten zwiększa zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I” aż o sześć inwestycji, w skład których wchodzą:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulicy Parkowej w Krośnie Odrzańskim

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulicy Parkowej w Krośnie Odrzańskim”

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim w zakresie gospodarki ściekowej, osadowej i odpadowej

Dostosowanie obiektów technologicznych i budowa systemu monitoringu na Hydroforni Parkowa do potrzeb rozbudowanego systemu zaopatrzenia w wodę prawobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie

Pełnienie funkcji inżyniera dla kontraktów: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim w zakresie gospodarki ściekowej, osadowej i odpadowej”, „Dostosowanie obiektów technologicznych i budowa systemu monitoringu na Hydroforni Parkowa do potrzeb rozbudowanego systemu zaopatrzenia w wodę prawobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie” w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I”

Zakup koparko-ładowarki dla potrzeb gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim

 

Podpisanie aneksu nr 3 zwiększyło wartość projektu do około 60,1 mln PLN. Wartość wydatków kwalifikowanych do objęcia pomocą wynosi obecnie około 48,9 mln PLN, natomiast dotacja przyznana została w wysokości około 35,1 mln PLN.

W ramach otrzymanej dotacji zrealizowane zostało już jedno z nowych zadań, a mianowicie zakup koparko-ładowarki Komatsu WB97S-5 dostarczonej przez firmę POLCAB z Rybnika.

 
OSTRZEŻENIE PDF Drukuj Email

Uwaga mieszkańcy Gminy Krosno Odrzańskie !!!!!!

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne sp. z o.o. informuje, że w miesiącu maju 2014r. otrzymało wiadomość o osobach podszywających się pod pracowników wodociągów  - inkasentów okradając starszych ludzi.

Prosimy o zachowanie ostrożności i informujemy, że nasi pracownicy posiadają legitymację służbowe oraz ubrani są w odzież z wyraźnym nadrukiem KPWK.

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń prosimy o telefon pod nr 509 352 476.

 
10 lat w Unii Europejskiej - Dni Otwarte Funduszy Europejskich PDF Drukuj Email

Zapraszamy do wspólnego świętowania  10 rocznicy obecności Polski w Unii Europejskiej.

Tak, to już 10 lat razem !!!


Z tej okazji zapraszamy Państwa na "Dni Otwarte Funduszy Europejskich", które odbędą się dnia 3 maja 2014 roku w godzinach 16-20 ,w Krośnie Odrzańskim na porcie rzecznym, Bulwar Jana Pawła II.

Będzie okazja dla Państwa aby lepiej poznać nasz projekt "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie - etap I" oraz okazja dla Nas, aby móc jeszcze dokładniej przedstawić Państwu wszystkie zagadnienia związane z ww. projektem.

 

 


Również zapraszamy na stronę internetową www.10latwUE.pl

 

 

 
Życzenia PDF Drukuj Email

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
Krośnieńskie Przedsiębiorstwo
Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o.
składa najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka,
mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego optymizmu         
oraz samych sukcesów.

W imieniu pracowników i Zarządu
Aleksander Kozłowski - Prezes Zarządu


 

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

Rada Nadzorcza Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego Sp. z o.o. ogłasza postępowanie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania Spółki za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 r.

Przedmiot zamówienia:

Badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

 

Dane informacyjne dotyczące Spółki:

Średnie zatrudnienie według stanu na dzień 31.12.2013 –  51 etatów

Wartość aktywów na dzień 31.12.2013 – 31.952.435,25 Rok 2012 -26.404.089,40

Wysokość przychodów na dzień 31.12.2013  - 5.931.490,33 Rok 2012 -5.974.550,93

Jednostka realizuje obecnie projekty unijne: JRP – 35 mln zł,  GIS – 500 tys zł.

 

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 3